Smukke ord i meget seriøs indpakning.

"…Sproget er så smukt. Dostojevkijs ord fremføres med nerve, med vægt på hvert ord. I starten stadigt pulserende, vibrererende, formende hvert ord, given hvert ord krop. Store ord, store tanker og glimrende udført. Det samme gælder bevægelserne – ren eurytmi. Og så er der musikken. Schubert! Atter stort og atter smukt. Og musikken får lov at klinge som en start på hele forestillingen – i smuk følgeskab med lysscenografi…"

Lone Nyhuus/Anmelder ved Børne- og Ungdomsteaterfestivalen

(fagbladet Folkeskolen nr. 16 2003)

* * *

Teatret Lys over Lander leverer en både modig og meditativ Dostojevskij for unge

"…et sædevanebrydende teaterunivers. Ret vovet i forhold til de 14-årige og opefter. Uddrag fra Dostojevskijs "Forbrydelse og straf" om hvordan den fortvivlede fattige student Raskolnikov i åndshovmod myrder en gammel pantelånerske, for bagefter med svære samvittighedskvaler at komme ud på en selverkendelsens rejse. Siden følger legenden om Storinkvisitoren, en anklage mod en Gud, som tillader at uskyldige lider.  En meget filosofisk begavet tekst. En velskreven tekst om eksistens, om valg og fravalg af liv.

Forestillingens har sikkert ikke for ingenting undertitlen "alt ligger egentligt i menneskets egne hænder".
Udklangen er ganske smuk og meget meditativ. Og igen: her er teatret ude i et meget anderledes og måske provokerende formsprog…"

Kirsten Dahl/Anmelder ved Børneteateravisen

(Børneteateravisen nr.125 / maj 2003)

* * *

LYS OVER LANDET drar rundt Sverige med deres succesförestälning. En pärla.

Kulturhuset Ytterjärna

I maj 2002 gav den danske gruppe "Lys over landet" en forestilling, "Fyrtøjet" af H.C. Andersen, på Kulturhuset i Järna, Sverige.
Forestillingen var en fantasifuld blandning af skuespil og eurytmi.
Det nyanserede og smukke sprog passsede fint til H.C. Andersens eventyr og de eurytmiske indslag var levende og bevægeligt udformede. Den enkle scenografi skabte en fin ramme om forestillingen som alt i alt var vellykket og blev meget godt modtaget.

Charlotte Veber-Krantz
docent ved eurytmihöjskolen i Järna.

* * *

Fyrtøjet tænder nyt Lys over Eventyrlandet

Teatergruppen LYS OVER LANDET sætter i bogstaveligste forstand H. C. Andersens elskede og evigt gyldige eventyr FYRTØJET i et nyt lys, som den gamle digter uden tvivl må fryde sig over i sin Himmel.

Ved hjælp af en helt ny teknik – som blandt andet benytter sig af de komplementærfarver, som opstår i skyggerne fra det farvede lys - udnyttes lysets SJÆL på ypperligste måde.

Her drejer det sig ikke kun om at skabe "stemning og hygge" i almindelighed, men ved hjælp af teatrets indgående kendskab til lysets, og lys-farvernes egenskaber, og disses evne til at skabe SJÆLEstemninger, spilles en visuel MUSIK på lys-orglet forestillingen igennem.

De blomstrende frodige belysninger spiller naturligvis mesterligt sammen med de enkle kulisser, så det virker som om der var mange flere end der er.

Skuespillerne – der ER kun tre, selv om mange tilskuere har troet de var flere - anvender en kombination af FORTÆLLING, MIMIK og bevægelseskunsten EURYTMI.

Eurytmi kan bedst beskrives som hverken dans, ballet eller mimik, men snarere som fejende, rytmiske og a-rytmiske bevægelser, som UDTRYKKER de talte og spillede LYDE.

Ordene – H. C. Andersens egne "efter bogen" - står tydeligt i rummet, fremført af SOLDATEN, spillet af Carsten Vincentz. Mette Øbom Poulsen giver en yndefuld dejlig prinsesse, mens Michael Vincentz udfylder de resterende roller – fra den skrækkelige heks til den strenge konge og den gamle hofdame.

Alt forenes af koncertpianist Carsten Balvig til en helstøbt musisk oplevelse ved hjælp af

Carl Nielsens og Mozarts musik, som indleder og afslutter forestillingen og binder scenebillederne sammen.

Anmeldt af børnehave- og SFOpædagog Kim C. Hermansen

* * *